Kuriosa

Följande text är skriven av författaren Edvard Matz (1921- 2007). Han tillbringade mycket tid här under sitt liv. Hans familj kom hit som sommargäster från Stockholm på 1920-talet. Då flyttade gårdens folk ut i Kastestöva och sommargästerna fick husera i boningshuset.
För ca 25 år sedan skrev Edvard denna informationstext ägnad åt gästerna här på gården. Det var Martins föräldrar Nils och Sonja Bohlin som startade den turistverksamhet som vi nu förvaltar. Magasinet byggdes om till boende 1981 och Längan byggdes 1983.

Norra delen av Ramsvikslandet utanför Sotenkanalen består av två gårdar, Ramsviks Framgård, samt denna gård med namnet Ramsviks Övergård.

Gården var på Indelningsverkets tid korpralsboställe för Sotenäs kompani. Det var korpralen som exercerade truppen vid kyrkvallsmötena och ledde marschen till de årliga regementsmötena på Backamo.

Talrika stenåldersfynd har gjorts här på Ramsvikslandet utmed vägen mot Fykan. På ”Floberget” ovanför Framgården finns ett bronsåldersröse, ett annat finns söderut på Tryggö, det berömda Tryggverör. Där ska enligt sagan småkungen Tryggve i Viken (forna Bohuslän) ha begravts sedan han svekfullt mördats.

Soten eller Sotefjorden var fordom en av Västerhavets mest fruktade skeppskyrkogårdar – Man behöver bara erinra om briggen ”Blue Bird av Hull”, som seglade ”över Soten i snöstorm med nedisad rigg” – ”Blue Bird som var dömd att bli vrak”.
På tal om Evert Taube så var hans far, sjökapten Carl Gunnar Taube, fyrmästare på Klövskärs fyr utanför Sotenäset. Fyrmästare Taube hade en fyrvaktare, som tog ut sin syster till skäret för att sköta hushållet. Hon hette Julia Sofia Jacobsdotter och skulle bli mor till en talrik syskonskara, varibland den blivande poeten ingick.

I sin bok Strövtåg i Ranrike citerar Evert ett brev från fadern, där han i uppskattande ordalag nämner de dåvarande ägarna till Ramsviksgårdarna, August och Jann Pehrsson. August var morfars mors far till nuvarande brukaren av gården, Martin. Då Indelningsverket upphörde mot slutet av 1800-talet blev de båda bröderna Pehrsson husbönder på var sin gård.

Ramsviks Övergård har en areal på 15 hektar odlad jord och mångdubbelt större yta av berg, moar och ljungbackar. Sedan tidigt 70-tal är gårdens mark naturreservat. En del av gården exproprierades på 20-talet som skjutfält för I 17, Bohusläns regemente. Området har nu övertagits av naturvårdsverket och ingår i reservatet.
Också ute på västersidan finns några hus kvar, nu dock som sommarställen. Det är fiskeläget Fykan med en liten hamn och sjöbodar med minnen från ett kärvt liv i en karg natur. De sista bofasta flyttade så sent som i början av 1980-talet.

Stundom med lite strapatser kan man ströva långväga i markerna på Ramsvik. Man finner ständigt nya stigar genom trånga bergspass, till små vikar med blankpolerade stenar, kaprifol och ostronört, raviner, jättegrytor och övergivna stenbrott, täta skogsdungar och bergshöjder med mångmilavid utsikt.
De många övergivna stenbrotten är minnen från den tid, när bohuslänsk sten exporterades ut över snart sagt hela världen. Byn Tångevik i nordost – numera mest bebodd sommartid – är ett ursprungligt stenhuggarsamhälle.

Nere vid Slottet mot Ramsviksfjorden finns rester av slamdammar från trankokerier under de rika sillfiskeperioderna i mitten av 1800-talet.

I början av 1930-talet byggdes Sotenkanalen som nödhjälpsarbete. Kanalen har blivit en flitigt utnyttjad genväg undan den vreda Soten – både för nytto- och nöjestrafik.

Ramsviks Övergård drivs idag som småbruk med turism som huvudsaklig inriktning. Ett 40-tal nötkreatur betar i markerna. På gården finns en länga med sex lägenheter med sovrum, toalett- och duschrum och allrum. Vidare finns fyra smålägenheter i den gamla magasinsbyggnaden samt en lillstuga, ”Kastestôva”, där förr hela ägarfamiljen hölls sommartid, när stora huset hyrdes ut till sommargäster – turism är en gammal binäring i Bohuslän.

Fisket är fritt överallt i havet och det går utmärkt att kasta från klipporna eller fiska från båt, vilket går att hyra på gården.

Även om avståndet är ungefär detsamma till Hunnebostrand, Kungshamn och Smögen är det det förstnämnda samhället som traditionellt är centralort för Ramsvik. Här finns busstation, apotek, fiskaffär och andra butiker, berömd folkpark, pubar och restauranger.

Kungshamn är eljest kommunens huvudort med systembolag och läkarstation. Smögen med sin fiskauktion och sin kända brygga är förstås också värt ett eller flera besök. Andra utflyktsmål i trakterna är Bohus Malmön, Nordens Ark, Gerlesborgs konstskola och stenhuggarmuséet på Gammelgården i Hunnebostrand.

Ja, detta var några upplysningar och tips som vi hoppas ska vara till glädje och nytta. Om ni vill veta mer, så fråga bara!