Samarbeten

https://friluften.se
Anders Johansson leder med sitt företag Friluften universitetskurser i utomhuspedagogik där Ramsviks Övergård tillhandahåller boende och undervisningslokal

http://fotografpatriklarsson.se
Patrik Larsson anordnar kurser i naturfotografi och bildhantering med Ramsviks Övergård som bas. Klicka här för att se några av Patriks fantastiska bilder, tagna på Ramsvikslandet.

www.hunnebostrand.eu
Hunnebostrands Samhällsförening

www.kalleskaviarcup.nu
Fotbollsturnering för ungdomar

www.vandrautanpackning.se
Vandra mellan boenden på Bohuskusten.

http://www.gardabrygga.se/fykan/
Lite information om det finaste på Ramsvik.