Vandring

På Ramsvikslandet finns fantastiska möjligheter till vandring på nygjorda vandringsleder. Lederna är av varierande längd och svårighetsgrad och täcker hela ön. Karta finns.

Ramsvikslandet är ett naturreservat med stora natur- och kulturvärden. Det består av vidsträckta klippområden längst ut i havsbandet och av jordbruksmark och ljunghedar längre in på ön. Vandringen ger därför möjlighet till stor variation av naturupplevelser.